404 Page Genre Summit

Deze website gebruikt een beveiligingsservice om zichzelf te beschermen tegen online aanvallen. De actie die u zojuist hebt uitgevoerd, heeft de beveiligingsoplossing geactiveerd. Er zijn verschillende acties die dit blok kunnen activeren, inclusief het indienen van een bepaald woord of de uitdrukking, een SQL-opdracht of misvormde gegevens.

wat kan ik doen om dit op te lossen?

Wat is de structuur in de muziek? Structuur of vorm, muziek verwijst de opstelling en volgorde van de onderdelen of gedeelten van de muziek. De structuur van een muziekstuk een tevoren bepaalde volgorde van elke sectie en hoe vaak het is, of niet herhaald. Bij het luisteren naar, of het spelen van een muziekstuk, is het belangrijk om te weten wat de structuur van de muziek, zodat u kunt begrijpen hoe de onderdelen van de muziek aan elkaar zijn gezet om het geheel te maken.

Weten wat structuur in de muziek, en het kennen van de verschillende soorten van muzikale structuren of muzikale vormen er zijn, kan u helpen om de muziek te begrijpen en af ​​te breken in kleinere secties. Als je weet wat er structuur in de muziek, dan wordt het gemakkelijker om te anticiperen op wat deel van de muziek volgende zal komen.

Wanneer we spreken over wat er structuur in de muziek, is het belangrijk op te merken dat zowel de structuur en vorm door elkaar kunnen worden gebruikt. Zowel de structuur en vorm hebben dezelfde definitie - het is de ontplooiing van de muziek na verloop van tijd door de uitbreiding en ontwikkeling van muzikale ideeën.

Wanneer u bespreken, analyseren, of het voorbereiden van een stuk van de muziek uit te voeren, is het een goede gewoonte om te weten wat structuur in de muziek. De dingen die je nodig hebt om te luisteren of kijken voor te komen onder de rubrieken - type constructie, identificeren van de instrumenten, het bereik, de rol en registreren van de instrumenten in elke sectie, frasering in elke sectie, ostinati en vervolgens een diagram of grafische organisator van de algemene structuur. Elk van deze zal je helpen om te zien waar de muziek gaat.

Wat is de structuur in de muziek definities

Er zijn veel verschillende soorten van muzikale structuur en vorm in de muziek die je luistert. Het is nuttig als muzikant om te weten wat er structuur in de muziek, in de muziek die je ofwel spelen, studeren, of het luisteren naar. Enkele van de meest voorkomende structuur in de muziek gebruikte definities zijn in de onderstaande lijst. Let op: dit is niet een volledige lijst van elk type van de muzikale structuur of muzikale vorm, maar deze structuur in de muziek definities zullen u helpen uw muziek waardering en muziek begrip reis te beginnen.

Ternaire - een muziekstuk met drie secties, de derde sectie een terugkeer naar de eerste. A B A. Twinkle, Twinkle Little Star beschikt over een eenvoudige gebruik van ternaire vorm. In dit voorbeeld ternaire vorm, Tab gitaar, kunt u een gedeelte dan gedeelte B, dan is de terugkeer naar de A-sectie zien.

Rondo - een muziekstuk met een terugkeer naar de eerste sectie met een andere sectie daartussen. A B C A A. populaire klassieke piano compositie van Beethoven Fur Elise, is een goed voorbeeld van rondovorm met de A B A C Constructie

Thema en Variaties - een melodie die wordt herhaald met een variatie telkens. De varianten kunnen ook veranderingen in voetnoot lengte of versiering toegevoegd aan de melodie. Mozarts versie van Twinkle, Twinkle Little Star en 12 Variations is een geweldig voorbeeld van de muzikale structuur van Theme and Variations.

Via Samengesteld - een stuk muziek, zonder te herhalen secties. Een van de meest bekende voorbeelden van muziek die wordt geschreven met een door de gecomponeerde structuur is de Rock Classic van Queen - Boheemse rapsody.

Songformulier - een muziekstuk met een combinatie van verzen en choruses, meestal met een introductie, solo en coda. Het nummer im A-gelovige is een goed voorbeeld van een typische pop-songstructuur. Het heeft een introductie, vers 1, chorus, vers 2, chorus, solo, half vers, koor, koor met een variatie en eindigt met een CODA.

Identificeer de instrumenten

Wanneer u een muziekstuk bestudeert en analyseert, nadat u hebt uitgewerkt wat de structuur in de muziek is, kunt u verder duiken door te zien naar wat muzikaal gebeurt in elke sectie. Het eerste dat u zou moeten doen, is de instrumenten die in elk deel van de muziek uitvoeren, vermelden.

Hiervoor kan het gemakkelijker zijn om uw gedachten per sectie te organiseren, en vermeld elk instrument in dat gedeelte. Met uw secties opgeschreven, moet het een minder gecompliceerd proces zijn om de rol, bereik en register van elk instrument in de muziek te bespreken.

rol van een instrument

beat - een instrument dat de beat uitvoert, is vaak een drum- of percussie-instrument. De beat wordt gedefinieerd als het uitvoeren van de onderliggende puls van de muziek en helpt de luisteraar om het tempo van de muziek te horen.

Melodieuze begeleiding - de melodische begeleiding wordt uitgevoerd door een pitched instrument dat de melodie niet uitvoert, maar speelt langs en ondersteunt de melodie. Als er bijvoorbeeld iemand zingen, en een gitaar die de akkoorden tokkelt, dan zou de gitaar de melodieuze begeleiding zijn en zou de melodie door de zanger worden gezongen.

ritmische begeleiding - dit zijn elk instrument dat presteert met en ondersteunt de beat. Deze kunnen zijn als een tamboerijn of shaker die een ritmisch patroon speelt om de drumkit te begeleiden die de beat speelt. De basgitaar, of dubbele bas, zijn ook vaak deel uit van de ritme-sectie of ritmische begeleiding. Ook al speelt de bas opmerkingen, ze zijn vaak in de tijd en spelen ze op de beat met de drumkit.

register van een instrument

In onze discussie van afgeronde binaire vorm (hoofdstuk 36) zagen we hoe muziek vanaf het begin van een compositie later in het stuk met nieuw doel kan terugkomen. Voor veel luisteraars kan dit een bijzonder aangename gebeurtenis zijn, waarbij de tevredenheid van erkenning wordt gecombineerd met de opwinding van het opnieuw contextualiseren van bekend materiaal. In dit hoofdstuk bespreken we verschillende formele ontwerpen waarin de terugkeer van de openingsmuziek het fundamentele principe is.

we zullen beginnen met ternaire vorm, een driedelige vorm waarbij het openingsgedeelte meer of minder intact komt na een contrasterende middelste sectie. Vanaf daar gaan we verder naar Rondo-formulieren waar het openingsgedeelte twee of meer keer wordt herhaald, elk na een andere contrasterende passage.

dit stuk is in ternaire vorm. Overwegende dat het voorvoegsel bi- in binaire vorm aangeeft dat er twee verschillende secties zijn, geeft het voorvoegsel op dat een ternaire vorm drie verschillende secties heeft: || Een || B || A (') ||. Er zijn echter verschillende aanvullende kwalificaties met betrekking tot de thematische en harmonische structuur van een dergelijk stuk.

de mate van contrast tussen de secties en de B-sectie die tussen hen wordt gehoord, is typerend voor een ternaire vorm. In tegenstelling tot binaire vormen, die een aantal matig contrasterende materiaal hebben, maar meestal min of meer thematisch verenigde-ternaire vormen hebben de neiging om dramatisch verschillende middensecties te hebben. De B-sectie wordt vaak uitgezonden van de A-secties eromheen en zal gemakkelijk merkbare verschillen in ritme, meter, tempo, articulatie en dynamiek bevatten.

Opmerking: ABA en ABA 'zijn de meest voorkomende ternaire vormen. Er zijn echter andere driedelige vormen. Een stuk kan bijvoorbeeld doorgaan met drie contrasterende secties (ABC) of door drie verschillende versies van een enkele sectie (AA'A "). Als alternatief kan de herhaling van het openingsgedeelte verschijnen vóór het tweede gedeelte (AAB) of het tweede gedeelte kan herhalen om het stuk (ABB) te beëindigen. Houd er echter rekening mee dat sinds deze alternatieve indelingen minder gebruikelijk zijn, veel teksten en docenten hun definitie van ternaire vorm beperken tot gewoon ABA en ABA '.

Met betrekking tot de harmonische structuur van een ternaire vorm zijn er twee belangrijke kenmerken om in gedachten te houden. Ten eerste is de een sectie de neiging tonaal gesloten te zijn. (Vergelijk dit met het openingsgedeelte van een binaire vorm die van tonaal gesloten is, maar vaker wordt geopend.) Wanneer een ternaire een sectie rendement terugkomt, hoeft de harmonische structuur niet te worden aangepast om het stuk in de thuissleutel te beëindigen. De B-sectie kan tonaal gesloten of open zijn. Wanneer het B-sectie bijstoontoon is, kan er een korte overgangs- of overbruggingspassage zijn die zich aansluit op de thuissleutel voor de terugkeer van A. In Voorbeeld 37-1, aan de andere kant eindigt de B-sectie met een sterke e- Minor PAC IN M. 34, en het concluderen van een sectie begint onmiddellijk na.

Ten tweede wordt de sleutel van het middengedeelte vaak geselecteerd om het contrast dat hierboven is beschreven te benadrukken. Ternaire vorm B-secties verschijnen soms in dezelfde nauwgerelateerde toetsen die typisch worden aangetroffen in binaire vormen: de dominante of familielid. Vaak zijn ze echter in een minder voorspelbare sleutel ingesteld. Historisch gezien ontwikkelde ternaire vorm later dan binaire vorm. Veel componisten - met name die in de negentiende eeuw en by-gunstige harmonisch avontuurlijke belangrijke gebieden en deze voorkeur is duidelijk in veel ternaire vormen van het tijdperk.

Over het algemeen passeert voorbeeld 37-1 door drie toetsen: het begint met een tonaal gesloten een sectie in G Major, beweegt naar een contrasterende B-sectie in E-minor (ook tonaal gesloten in termen van zijn eigen tonaliteit), en concludeert met hetzelfde een sectie aan het begin. Misschien heb je echter opgemerkt dat dit niet de enige sleutels zijn die in dit stuk horen. In elke sectie horen we ook een korte passage in D Major. Het volgende voorbeeld toont het openingsgedeelte met elk van de vijf cadèges die zijn gelabeld op type en toets:

beide secties beginnen met een periode van vier bar in G Major: de antecedent eindigt met een HC op de derde tel van m. 2 en de daaruit voortvloeiende uiteinden met een PAC op de derde tel van m. 4. Hierna merken we dat alle CS C # S zijn geworden, suggereert een stap naar de dominante die vervolgens wordt bevestigd door een IAC in m. 10. Deze zet naar D major is vluchtig: de openingsperiode keert terug met de pick-up naar m. 11 En de A-sectie eindigt in de thuissleutel van G Major.

In zekere zin lijkt de vorm van de een sectie op de vorm van de hele beweging, maar op een kleinere schaal. Het contrasterende D-grote materiaal in mm. 5-10 is ingelijst door tonaal gesloten secties in G Major, zoals een miniatuur-ternaire vorm! Aangezien de individuele secties van een ternaire vorm vaak tonaal gesloten zijn en kunnen werken als stand-alone stukken, is het niet ongewoon voor een of beide om een ​​herkenbaar formeel ontwerp van hun eigen te hebben. Zoals besproken in hoofdstuk 36, heeft de vorm in Tonal Western Art Music de neiging om hiërarchisch gestructureerd te zijn.

Opmerking: Ternaire vorm wordt vaak verward met afgeronde binaire vorm. Dit is redelijk, omdat zowel op het oppervlak beide vormen erg op elkaar lijken. In beide gevallen komt het openingsmateriaal terug in de oorspronkelijke sleutel aan het einde van het tweede gedeelte. Er zijn echter verschillende belangrijke onderscheidingen die u zullen helpen bij het aankomen van uw analytische conclusies:

natuurlijk bestaan ​​dubbelzinnige gevallen. Een doorsnede afgerond binair met geen herhalingsborden kan gemakkelijk worden gehoord als een ternaire vorm. (Sommige theoretici vereisen dat het openingsgedeelte toont voor een stuk dat om deze reden als binair wordt beschouwd.) Gelukkig voor de analist worden deze stukken minder vaak aangetroffen.

Overweeg nu het volgende voorbeeld, een andere ternaire vorm. Dit stuk beschikt over veel meer avontuurlijk chromatiserisme dan de beweging die in Voorbeeld 37-1 hoorde, zelfs in de secties. Toch is de ternaire vorm onmiddellijk duidelijk.

de twaalf-noot muziek van Anton Webern: oude vormen in een nieuwe taal

De Word-brug suggereert verbindings- of overgangsfunctie, zoals in de verklaring overbrugt de kloof tussen punt A en Punt B. Een fysieke brug koppelt twee anderszins afzonderlijke entiteiten. Travellers gebruiken bijvoorbeeld de Golden Gate Bridge in Californië om van de ene kant van de San Francisco-baai naar de andere kant te komen. In wezen verbindt de brug de twee kanten. Hoewel het een visueel wonder is en een architectonisch fenomeen, is de primaire functie ervan niet te dienen als een bestemming, maar eerder als een agent van transitie.

formele analyse van populaire muziek is gecentreerd op grootschalige formele typen, maar relatief weinig discussie heeft zich gericht op de individuele secties zelf die deze ontwerpen omvatten. In het bijzonder hebben analyses van rockmuziek niet veel aandacht besteed aan bridse-secties. In muzikale contexten is een brug

Dit gedeelte in moderne rockliedjes is echter vaak geen overgang in de natuur. Met andere woorden, de bridge-sectie verbindt niet noodzakelijk twee andere secties. Het materiaal van de sectie van de brug maakt vaak niet in contrast aan dat van de omringende secties. Bovendien zijn er brugsecties waarin het materiaal melodisch, harmonisch en grammaticaal gesloten is, effectief de overgangsfunctie ten uitvoer. In veel voorbeelden, daarom beschrijft de labelbrug onvoldoende de functie van de sectie. Met behulp van melodieuze, harmonische, lyrische en reductieve analyses van brugsecties in de muziek van Ierse rockgroep U2, definieert dit artikel en illustreert en illustreert de interieren, die de verkeerde brug vervangt. (1) Inconsistent gebruik heeft geleid tot de onjuiste toepassing van de descriptorbrug , waarschijnlijk omdat er geen definitieve criteria zijn voor wat de sectie is, bel ik nu een interieren. Dit artikel zal dergelijke criteria bieden.

Bij het analyseren van de muziek van U2 neem ik rekening met alle vier gebieden Stephenson-lijsten. Er zijn drie aspecten van de teksten die helpen bij het definiëren van een songsformulier: 1) herhaling: de verklaring en de daaropvolgende terugkeer van specifieke tekst is misschien wel het duidelijkste en meest gemakkelijk identificeerbare formele kenmerk. Andere elementen, zoals melodieuze contour en ritme, zijn gekoppeld aan tekstuele herhaling, waardoor de luisteraar real-time delinaties van vorm kunnen maken, naast retrospectieve oordelen; 2) Locatie: waar en wanneer een bepaalde tekstuele passage wordt gebruikt, bepaalt u zowel de lokale relatie met de omliggende secties en de plaats in de wereldwijde formele structuur van de nummers; en 3) Grammatica: het bestellen van woorden, de constructie van zinsdelen en zinnen, en de bijzondere nadelen die op bepaalde teksten zijn geplaatst, dragen bij aan de tekstuele definitie van een algemene formele schema van een nummers.

Top 5 materjali

Music A Very Short Introduction

Bladeren projectmiddelen muziek op Teachers Pay Leraren, een markt vertrouwd door miljoenen leraren voor originele educatieve middelen..

Music A Very Short Introduction
Introduction to Music Youth Music Project

Overzicht van de belangrijkste muziek concepten en bouwstenen. Focus is op vereenvoudigingen en generalisaties in plaats van nauwkeurigheid en volledigheid..

Introduction to Music Youth Music Project
Een inleiding tot de elementaire principes van Grondige Bass en klassieke muziek Danneley, John Feltham

DE COMPLETECLASSICAL Music Guide DE COMPLETECLASSICAL Music Guide DE COMPLETECLASSICAL MUSIC GUIDEGENERAL ....

Een inleiding tot de elementaire principes van Grondige Bass en klassieke muziek Danneley, John Feltham
Harperscott en Jim Samson. Een inleiding tot muziekstudies Silo. Ub

Joe B. Buttram Inleiding tot Music Research, Journal of Music Therapy, Volume 6, Issue 1, 1 januari 1969, Pagina's 29, HTTPSDOI. RG10. 093JMT6. . 9.

Harperscott en Jim Samson. Een inleiding tot muziekstudies Silo. Ub
Muziektheorie in de tijd van romantiek

Mythe van invariantie geluid, muziek en terugkerende evenementen en structuren van de filosofie en de wetenschap van muziek in het oude Griekenland De voorgangers van Pythagoras en hun bijdrage dacht een van de strijkijzer van TwentiThCcentury, is dat het laatste onthrregen van Pythagoras als een vader van westerse wetenschap en filosofie en de uitvinder van muziek en.

Muziektheorie in de tijd van romantiek
Central States Marching Festival

27 oktober, 2020 Gefeliciteerd met de volgende 40 West des Moines Community Schools WDMCS-studenten die werden geselecteerd als Allstate-artiesten in Band, Koor en Orchestra..

Central States Marching Festival
Allstate Choral Workshop

Gastleiders voor de 2021 Iowa All State Music Festival omvat Dr. Andrew Boysen Jr., Jake Runestad en Michael Daugherty..

Allstate Choral Workshop
GCO-studenten geselecteerd voor Allstate Choir Greene County News Online

Missouri Middelbare school Sport en -activiteiten.

GCO-studenten geselecteerd voor Allstate Choir Greene County News Online

Lemmikud täna

Op zoek naar aanbevelingen voor een folderbased muziekspeler voor iPhone

Hallo, ik ben op zoek naar aanbevelingen voor een folderbased muziekspeler die crossfade, afspeellijsten en equalizer ondersteunt. Op basis van map is het gemakkelijkst, omdat ik al de muziekbestanden in mijn bestanden-app heb. Bedankt,

GVB Kunst en Autonomy, Ierse Wereld Academie voor Muziek en Dans Limerick, IE, 2021 april HUtopia

QualifaX de Irish National cursussen database. Dit is de one-stop-shop voor alle cursussen informatie in elke sector in Ierland. Alsmede gedetailleerde informatie over alle cursussen de site voert uitgebreide carrière selectie-informatie. Het materiaal omvat de definitieve kalender van Career Events, een Interest Assessment, een groot aantal stukken informatie en honderden links naar andere educatieve sites over de hele wereld.

Carolina Music Academy Columbia SC

Carolina Music Academy Columbia SC voor online. U vindt en vergelijkt en vergelijkt online cursussen uit meerdere eLearning-platforms.

Cinquecento presenteren een uitstekende collectie van muziek van Heinrich Isaac

The Binding of Isaac Berouw OST van Ridiculon, uitgebracht 31 maart 2021 1. Genesis Retake Light 2. River Of Despair Downpour 3. Juggernaut Boss Alt 4. Fissure Mines 5. Super Geheime Kamer 6. Walls Of Denial Mausoleum 7. Dread The Calm Twisted 8. Carrion Corpse 9. Morticide Corpse Fight 10. Caesarian Utero 11. Armageddon Boss Rush 12. Stargazer Planetarium 13. Night Soil Dross 14. Absentia askuil 15. Morning Star Gehenna 16. Vroegere 17. Huis 18. Living In The Light 19. Revelations 131 20. Genesis Retake Dark Koop deze soundtrack het is letterlijk de laatste kans youll moet gezellig bij Ridiculon en te luisteren naar muziek speciaal geschreven voor deze leuke huilende jongen met de naam Isaac. Zoals altijd, degenen die een beetje meer betalen 7. 7 krijgt een bonus track. Deze degenen een doozy.

Pinterest wordt niet langer ondersteund op deze browser, dwz 6

qua oppervlakte en de grootste in de groep eilanden in Isabel provincie Choiseul ligt in het noordwesten, Malaita in het zuidoosten. The Pacific Co

Aandacht vereiste cloudflare

Luister naar en download Isabel Music Music op Beatport.

Arts Degree Useless Opgelost Explained WorkVeteran

Trotse bezitter van een Nutteloze Degree T-shirt, gift voor musici, Graduation Gift Hoewel dit ontwerp bedoeld was oorspronkelijk voor musici, zal het iedereen bedrijf wat de samenleving gelooft dat een nutteloze graad aan te passen. Draag dit overhemd om de wereld eraan te herinneren dat winstpotentieel is niet de enige maatregel van

Acties geblokkeerd

Zelfs met het kennen van de beste individuen en het hebben van een geweldige talent, vermoeiend werk blijft van essentieel belang zijn voor banen in de muziek, in het bijzonder voor een loopbaan als instrumentalisten,

Muziek Replay Niet accurate Apple Community

Metalen muziekhandleiding toont u de creatieve en technische processen die betrokken zijn bij het produceren van hedendaagse zware muziek voor maximale sonische impact. Van preproductie tot definitief gemasterd product en fundamentele concepten tot geavanceerde productietechnieken, dit boek bevat een wereld van onschatbare praktische informatie. Assisted door duidelijke discussie over kritieke audio-principes en theorie, en een uitgebreide reeks illustraties, foto's en schermgrepen, metalen muziekhandleiding is de essentiële gids voor het bereiken van professionele productienormen. De uitgebreide Companion-website heeft multitrack-opnames, eindmixen, verwerkingsvoorbeelden, audiostelen, enz., Zodat u de relevante inhoud kunt downloaden en experimenteren met de technieken die u leest. De website bevat ook video-interviews De auteur die is uitgevoerd met de volgende veelgeprezen producenten, die hun expertise, ervaring en inzicht in de processen die Fredrik Nordstrm Dimmu Borgir, aan de poorten, in vlammen Matt Hyde Slayer, Parkway Drive, kinderen van Bodom Ross in de Gates, in de Gates Matt Hyde Slayer, delen Robinson Slipknot, Sepultura, Machinehoofd Logan Mader Gojira, Devildriver, Fear Factory Andy Sneap Megadeth, Killswitch Engage, Testament Jens Bogren Opeth, Kreator, Boog vijand Daniel Bergstrand Meshuggah, Soilwork, Behemoth Nick RaskulineCz Mastodon, Death Angel, Trivium citaten uit deze interviews zijn te zien in het metalen Muziekhandboek, met extra bijdragen van Ross Drum Doctor Garfield Een van de Sounds Top Drum Sound Specialisten, met Metallica en Slipknot onder zijn credits Andrew Scheps Black Sabbath, Linkin Park, Metallica Maor Appelbaum Sepultura, geloof niet meer, Halford

We gebruiken cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
STA COOKIES TOE.