Culturele Musicologie De muzikale analyse van culturele culturele analyse van muziek

Zoek online een kopie

Dit unieke referentieboek biedt een holistische beschrijving van het veelzijdige veld van systematische musicologie, dat is de studie van muziek, de productie en perceptie, en zijn culturele, historische lees meer.

beoordelingen

de eerste geleerde die het concept van systematische musicologie introduceert, benadrukt het belang en de uniciteit van zijn wetenschappelijke benadering (zie de Duitse term Musikwissenschaft), was de Oostenrijkse musicoloog Guido Adler op 1885. In de huidige terminologie, het gebied van systematische musicologie omvat alle muzikale subvelden die omgaan met de muziek als geheel - niet alleen met specifieke uitingen ervan

de intrinsiek interdisciplinaire karakter van muziek, zoals opkomende van de meest recente ontwikkelingen van experimentele onderzoeken naar muzikale prestaties, brengt ook bewijs een diepe relatie tussen wiskundige, fysieke, neurofysiologische, perceptieve en muzikale aspecten. Tegelijkertijd, dankzij de steeds groeiende ontwikkelingen van de computationele wetenschap, werd het een gangbare praktijk om numerieke simulaties te gebruiken om muzikale prestaties op zo strikte en effectieve manier te modelleren, om een ​​precieze experimentele verificatie mogelijk te maken. De verworven kennis is veelbelovend ten opzichte van strategieën en toepassingen aan muziekpedagogie. De traditionele aanpak in hogere muziekeducatie - gebaseerd op een intuïtieve overdracht van interpretatieve vaardigheden van de leraar naar de geleerde - kan worden geïntegreerd met de stimulatie van de bewuste controle van expressieve kenmerken door de leerling

2 in Borio, G., Zanarini, G., Serravezza, A., Orcalli, A., Gozza, P. & Baroni, M., "La Musica Come Scienza: Modelli Meccanici, Astrazioni Matematiche, Teorie Armoniche, Esperienza e Storicità Delluomo Musical ", IL SAGGIATORE Musical (1997),

3 Parncutt, R.: "Waarom systematische musicologie? Waarom een ​​studentenconferentie?". In M. M. Marin, M. Knoche, & R. Parncutt (EDS.), Eerste internationale conferentie van studenten van systematische musicologie (SYSMUS08): Abstracts, Afdeling Musicologie, Universiteit van Graz, Oostenrijk (2008).

Hieronder vindt u een verzameling theoretische geschriften die betrekking hebben op problemen met betrekking tot systematische musicologie. Deze referentielijst is niet voltooid. Als u referenties (artikelen, boek hoofdstukken of boeken kent), laat het ons dan weten!

Auhagen, W., Gätjen, B., & Niemöller, K. W. (EDS.) (1995). SystemIsche Musikwissenschaft: Festschrift Jobst Peter Fricke Zum 65. Geburtstag. Een online versie met veel artikelen is hier te vinden.

Cook, N. (2006). Grensovergang: een commentaar op Henkjan Hooning's "op de groeiende rol van observatie, formalisering en experimentele methode in musicologie". Empirical Musicology Review, 1 (1), 7-11. Pdf

Leman, M. (2008). Systematische musicologie op het kruispunt van modern muziekonderzoek. In een. Schneider (Ed.), Systematische en vergelijkende muziekwetenschap: concepten, methoden, bevindingen (pp 89-115.). Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft, 24. Frankfurt am Main: Peter Lang. Pdf

Het internationaal onderzoek conferentie doelstellingen

Het International Research Conference is een federatieve organisatie gewijd aan het samenbrengen van een groot aantal uiteenlopende wetenschappelijke evenementen voor de presentatie in het programma van de conferentie. Events zal lopen over een tijdspanne tijdens de conferentie, afhankelijk van het aantal en de lengte van de presentaties. Met zijn hoge kwaliteit, biedt een uitzonderlijke waarde voor studenten, academici en industrie onderzoekers.

Internationale Conferentie over de systematische muziekwetenschap doel om samen academische wetenschappers, onderzoekers en wetenschappelijke onderzoekers te wisselen brengen toonaangevende en delen hun ervaringen en onderzoeksresultaten over alle aspecten van de systematische muziekwetenschap. Het biedt ook een premier interdisciplinair platform voor onderzoekers, artsen en opvoeders aanwezig en discussiëren over de meest recente innovaties, trends, en zorgen evenals praktische uitdagingen tegengekomen en oplossingen op het gebied van de systematische muziekwetenschap aangenomen

Oproep voor bijdragen

Potentiële auteurs worden vriendelijk aangespoord om bij te dragen aan en meehelpen aan de conferentie door middel van inzendingen van hun onderzoek abstracts, papers en e-posters. Ook zijn kwalitatief hoogwaardig onderzoek bijdragen beschrijven originele en niet-gepubliceerde resultaten van de conceptuele, constructief, empirisch, experimenteel, of theoretische activiteiten op alle gebieden van de systematische muziekwetenschap van harte uitgenodigd voor de presentatie op de conferentie. De conferentie wordt gevraagd om bijdragen van abstracts, papers en e-posters dat adres thema's en onderwerpen van de conferentie, met inbegrip van figuren, tabellen en referenties van nieuwe onderzoeksmateriaal.

Richtlijnen voor auteurs

Alle ingediende conference papers zullen blind peer review door drie bevoegde beoordelaars zijn. De peer-reviewed conference proceedings worden geïndexeerd in de Open Science Index, Google Scholar, Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCat, Sherpa / Romeo, en andere index databases. Impact Factor Indicators.

Special tijdschriftafleveringen

15. Internationale Conferentie over de systematische muziekwetenschap heeft samen met de speciale Journal Issue op de systematische muziekwetenschap. Een aantal geselecteerde high-impact full text papers zal ook worden overwogen voor de speciale tijdschriftafleveringen. Alle ingediende documenten hebben de mogelijkheid om in aanmerking komen voor deze speciale Journal Issue hebben. Het papier selectie wordt tijdens het proces van peer review alsook op de conferentie presentatie stadium worden uitgevoerd. Ingezonden papers mogen niet onder behandeling bij een ander tijdschrift of publicatie. De uiteindelijke beslissing voor papier selectie zal plaatsvinden op basis van peer review verslagen van de gast Editors en de Editor-in-Chief gezamenlijk. Geselecteerde full-text papers zullen online worden gepubliceerd gratis.

Conferentie sponsor en exposant kansen

De conferentie biedt de mogelijkheid om een ​​conferentie sponsor of exposant worden. Om deel te nemen als sponsor of exposant, download en vul de Conferentie Sponsoring Aanvraagformulier.

Digitale programma bestaat uit de e-procedure boek dat alleen beschikbaar online is en omvat de conferentie communicatie (procedure abstracts en papers). Geregistreerde deelnemers kunnen toegang tot het digitaal beschikbaar conference proceedings (en certificaten) te bezoeken op hun profielpagina's.

technieken in de systematische muziekwetenschap Klassieke Muziek en Postmodern Kennis Collaborative Piano and Piano Pedagogiek compositie en directie Opkomende Music Technology Emerging Trends in de Music Industry Empirical Musicology Music Education Prestaties van de Muziek Music Technology muziektheorie en compositie Musicologie en Ethnomusicology Geluidsopname Strings Systematische Musicologie systematische en Cognitieve Wind and Percussion Houtblazers, Brass and Percussion

Alle conference materialen en diensten worden digitaal geleverd aan de deelnemer met de online conferentie management systeem. Conferentie registratie bevat de volgende digitale materialen en diensten:

Over deze serie

De serie behandelt recent onderzoek, actuele onderwerpen en trends in de systematische muziekwetenschap. Naar aanleiding van de sterk interdisciplinaire karakter van het veld, de publicaties verbinden verschillende opvattingen over muzikale onderwerpen en problemen met de velden meerdere methodologie, theoretische achtergrond, en modellen. Het combineert experimentele bevindingen, rekenmodellen, psychologische en neurocognitieve onderzoek, en etnische en stedelijke veldwerk in een goed begrip van de muziek en de mogelijkheden ervan. Het ondersteunt ook een pro-actieve weergave op het veld, wat suggereert hard- en software-oplossingen, nieuwe muziekinstrumenten en instrument controles, content-systemen, of octrooien op het gebied van muziek. Het doel is om door te gaan in de meer dan 100 jaar internationaal en interdisciplinair traditie van de systematische muziekwetenschap door de presentatie van het huidige onderzoek en nieuwe ideeën naast overzichtsartikelen en conceptuele vooruitzichten. Het is open voor thematische volumes, monografieën en conference proceedings.

De serie omvat dan ook de kern van de systematische muziekwetenschap, - Musical Acoustics, die het hele scala van instrumentenbouw en verbetering covers, Musical Signal Processing and Music Information Retrieval, modellen van akoestische systemen, Geluid en Studio Production, Zaalakoestiek, soundscapes en Sound Design, Music Production software, en alle aspecten van muziek toonvorming. Het omvat ook toepassingen zoals het ontwerpen van synthesizers, toon, ritme, of timbre modellen op basis van geluid, gaming, of streaming en distributie van muziek via wereldwijde netwerken.

etnomusicologie

M.:. De aanvragers moeten een research paper in te dienen als een voorbeeld van het schrijven en onderzoek vaardigheid. De aanvragers hebben meestal een bachelor in de muziek voltooid. Kandidaten met een sterke muzikale achtergronden en bachelors graden op andere gebieden zijn welkom, maar moeten bewijs van hun muzikale opleiding en ervaring te leveren.

Ph:.. De aanvragers zijn verplicht om een ​​masters degree in etnomusicologie of in een verwant gebied, zoals muziek, antropologie, of folklore met een grote nadruk in etnomusicologie houden. Aanvragers met meesters. graden, maar met weinig of geen achtergrond in etnomusicologie moet gelden voor de M.. programma in etnomusicologie.

Toevoegingen

Alle inzendingen zullen worden gemaakt in de vorm van uitgebreide samenvattingen. De uitgebreide samenvatting geeft u de kans om de motivatie te beschrijven voor uw werk en de gebruikte methodologie, alsmede het verstrekken van gedetailleerde resultaten en conclusies.

De aanvaarding van de inzendingen zal worden bepaald door anonieme peer review. Om deze reden moeten de onderzoekers niet verwijzen naar hun eigen namen binnen de ingediende abstracts. Onderzoekers kunnen alleen van toepassing voor een presentatie.

Vakgebieden

SysMus is gewijd aan, waaronder een breed scala aan onderwerpen binnen zijn conferenties, vertegenwoordiger van de grote diversiteit binnen de systematische musicologische studie. Inzendingen het aanpakken van een van de volgende onderwerpen zijn bijzonder welkom:

Mondelinge presentaties

Virtual presentaties zijn toegevoegd als een optie om potentiële deelnemers die niet kunnen bijwonen in persoon te wijten aan de kosten, zorg of om andere redenen, maar ook als een middel om bij te dragen aan de ecologische voetafdruk van ons vakgebied te verminderen bevatten. Deze potentiële deelnemers moeten hun werk exaclty op dezelfde manier in te dienen als ware het een regelmatige mondelinge presentatie en ons te informeren over hun intetions bij sysmus2018gmail. OM voor de indiendatum. Virtual presentaties gelijk staan ​​aan mondelinge presentaties; alleen het product verschilt. Deze worden ook toegewezen slots 20 minuten, 12 minuten voor de presentatie (vooraf opgenomen), 5 minuten voor discussie (via Skype) en 3 minuten voor te bereiden op de volgende bespreking. Een Dropbox link (of vergelijkbaar) de presentatie opname dient te sysmus18gmail worden verzonden. OM uiterlijk op 16 mei 2018.

Virtual posters

Virtual posters zal gelijk staan ​​aan poster presentaties; Posters dient te sysmus2018gmail worden gestuurd. om in PDF-formaat uiterlijk op 16 mei 2018 en zal in de zaal tijdens de poster-sessies worden weergegeven. Een computer met Skype-verbinding beschikbaar zal zijn om zorgen voor real-time discussie met de leeftijdgenoten. Er zal een beperkt aantal virtuele posters beschikbaar zijn, dus zorg ervoor om ons te informeren over uw bedoelingen bij sysmus2018gmail. OM voor de indiendatum.

Een korte samenvatting van wat je nodig hebt om te weten:

De bacheloropleiding in de Toegepaste Musicologie en Muziekeducatie is uniek in Duitsland tot nu toe. De combinatie van deze twee gebieden van studie en de toegepaste aanpak maken het uniek. De programma's die de natuur betekent dat studenten de gelegenheid om te oefenen met behulp van de vaardigheden die ze geleerd hebben in concrete projecten, waar ze hun eigen regelingen te maken, organiseert concerten, het uitvoeren van muziek onderwijsprojecten, of podcasts te maken, bijvoorbeeld. Het bachelorprogramma kan worden bestudeerd in full-time of part-time.

Wat is muziekwetenschap?

Muziekwetenschap deals met muziek vanuit verschillende invalshoeken en met zeer verschillende methoden. Het kent geen stilistische of culturele grenzen. Zo kan de muziek van lang overleden componisten evenals de huidige hitlijsten of muziek uit andere culturen het onderzoek focus. Tegelijkertijd is het niet alleen om de muziek zelf, maar ook over hoe ermee om te gaan, bijvoorbeeld bij het luisteren of muziek maken. De vraag hoe het geheugen voor muziekfuncties bijvoorbeeld of hoe muziek emoties triggert, kan net zo veel als fase schrik worden beschouwd tijdens een uitvoering of de praktijkprocessen van muzikanten. Musicologie voert haar onderzoeksvragen in de eerste plaats gebaseerd op theoretische overwegingen en empirische studies in plaats van met behulp van praktische muziekopleiding.

historische musicologie

je mag niet voor altijd een grad student zijn. Op een gegeven moment neemt u er alles aan waar u in het verleden hebt gewerkt, echter vele jaren, bundel het in een paar honderd pagina-document, verdedig het en wees enorm trots op het feit dat u een doctoraat van het onderwerp van systematische musicologie hebt voltooid . In een utopische situatie neemt u een paar weken af ​​na uw verdediging, kom dan terug naar de realiteit of de echte wereld en overweeg wat u vervolgens wilt doen.

Misschien heb je het geluk en vraag je een positie aan op een universiteit en kun je meteen onderwijzen en onderzoeken. Of misschien krijg je een postdoc, pak je tassen in en ga je naar een nieuwe stad om een ​​paar jaar verder te gaan met je academische avontuur, of misschien neem je ergens een aanvullende gig in en moet je parttime onderwijzen zonder garantie voor de toekomst Werkgelegenheid bij iets in de buurt van een levend loon. Of misschien neem je een goede look vijf, tien of twintig jaar langs de weg en denk je aan jezelf: Naast Academia, wat is er nog meer? Wat als je een baan wilde krijgen in de industrie? Krijg ik nooit meer onderzoek als ik Academia verlaat?

Hoe verkent een afgestudeerde student in systematische musicologie wat er nog meer is? Hoewel er een hele cultuur is gebouwd rond hoe je door kunt gaan in de academische wereld, er is niet bijna net zo veel beschikbaar voor Grad-studenten om erachter te komen hoe je een industriebaan kunt landen vanuit de academie.

Top 5 materjali

Sarah Vaughan krijgt eindelijk de biografie die ze verdient

De wijdverspreide aanwezigheid van jazz en blues in Afro-Amerikaanse beeldende kunst is al lang over het hoofd gezien. Het gehooroog maakt het geval voor het erkennen van het belang van de musics, zowel als formele sjabloon als als expliciet onderwerp. Vanuit het gebruik van iconische muziekfiguren en motieven in Harlem Renaissance-kunst verkent deze baanbrekende collectie de meer allusieve en ongrijpbare verwijzingen naar jazz en blues in een breed scala aan voornamelijk hedendaagse beeldend kunstenaars. Er zijn wetenschappelijke essays op de schilders Rose Piper Graham Lock, Norman Lewis Sara Wood, Bob Thompson Richard H. King, Romare Bearden Robert G. Omalyly, Johannes Vlz en Jeanmichel Basquiat Robert Farris Thompson, ook een verslag van vroege Blues Reclame Art Paul Oliver en een discussie over de foto's van Roy Decarava Richard ingen. Deze essays worden afgewisseld met een reeks onafhankelijke interviews van Graham Lock, die praat met Quilter Michael Cummings en schilders Sam Middleton, Wadsworth Jarrell, Joe Overstreet en Ellen Banks over hun muzikale inspiraties, en kijkt ook naar Kunst wederzijdse effect op muziek in gesprek met Saxofonisten Marty Ehrlich en Jane Ira bloei. Met tal van illustraties, zowel in het boek als op zijn metgezelwebsite, bevestigt het hoorzitting het belang van een fascinerend en dynamisch aspect van Afro-Amerikaanse beeldende kunst dat te lang is verwaarloosd..

Sarah Vaughan krijgt eindelijk de biografie die ze verdient
Online retrieval

In vergelijking met individuen zonder expliciete training in muziek, hebben volwassen muzikanten neurale functies gefaciliteerd in verschillende modaliteiten. Ze tonen ook structurele veranderingen in verschillende hersengebieden, deze veranderingen die overeenkomen met de intensiteit en de duur van hun muzikale training. Eerdere studies hebben zich gericht op het onderzoeken van muzikanten met training in westerse klassieke muziek. Muzikanten die betrokken zijn bij verschillende muzikale genres kunnen echter zeer gedifferentieerde auditieve profielen weergeven volgens de eisen die zijn ingesteld door hun genre, i. . Variërend belang van verschillende muzikale geluidsfuncties. Deze hypothese werd getest in een nieuw melodieparadigma, inclusief deviants in tuning, timbre, ritme, melodie-transpositie en melodiecontour. Met behulp van dit paradigma terwijl de deelnemers een stille video bekeken en geïnstrueerd waren om de geluiden te negeren, vergeleken we klassieke, jazz en rotsmuzikanten en non-Musiciërs nauwkeurigheid van neurale codering van de melodie. In alle groepen deelnemers liepen alle deviants een MMN-reactie op, wat een corticale index van deviance-discriminatie is. De kracht van de MMN en de daaropvolgende aandacht P3A-reacties weerspiegelden het belang van verschillende geluidsfuncties in elk muziekgenre deze automatische hersenreacties werden selectief verbeterd om te devianten bij het afstemmen van klassieke muzikanten, timing klassieke en jazzmuzikanten, omzetting jazzmuzikanten en melodie-contour-muzikanten en rockmuzikanten. Samen genomen geven deze resultaten aan dat muzikanten met verschillende trainingsgeschiedenis zeer gespecialiseerde corticale reactiviteit hebben voor geluiden die de neurale sjabloon voor melodie-inhoud schenden..

Online retrieval
Aandacht vereiste cloudflare

Laat m tan 3 en n sec 6 dan die welke van de volgende uitspraken niet opgaat.

Aandacht vereiste cloudflare
Geef ten minste één beroemde componist van de Renaissance

Start het lezen van deze tekst op OpenALG..

Geef ten minste één beroemde componist van de Renaissance
Jazz naar Music for Stage en Screen Subjecto. om

Rachel Bloom en Aline Brosh McKenna gaan in de serie finale die lawyerturnedpretzel maker geluk Rebecca Bunch brengt eindelijk..

Jazz naar Music for Stage en Screen Subjecto. om
de Athenum

Musical beslissingen, in zekere zin, politieke beslissingen. Zij bepalen hoe we de waarde van de culturele bijdragen van de mensen in onze samenleving wier stemmen verdienen te worden versterkt. Black gospel muziek is van vitaal belang voor de geestelijke en morele gezondheid van onze kerken..

de Athenum
Aandacht vereiste cloudflare

Sinds 1973 heeft TEXAS MAANDELIJKS leven opgetekend in de hedendaagse Texas, rapportage over essentiële zaken zoals politiek, milieu, industrie en onderwijs. Als een gids voor vrije tijd, TEXAS MAANDELIJKS blijft de onmisbare autoriteit op het gebied van Texas scène, met betrekking tot muziek, kunst, reizen, restaurants, musea en culturele evenementen met zijn inzichtelijke aanbevelingen zijn..

Aandacht vereiste cloudflare
Stravinskys late muziek

De componist gemengde populaire en klassieke idiomen zoals niemand eerder of sindsdien, en artiesten zijn nog steeds verbijsterd.

Stravinskys late muziek
William Grant Still Song of a New Race A Pianist Missings

Begin met het bestuderen van muziek. Leer vocabulaire, termen en meer met flashcards, games en andere studietools..

William Grant Still Song of a New Race A Pianist Missings

Lemmikud täna

Waar komt het quadrivium vandaan

Tot in de negende eeuw, werd de rol van de professionele muzikant in preIslamic Arabië en Mesopotamië in de eerste plaats vervuld door vrouwen. Mannen waren sociaal verbod ...

Een artiestengids voor zeventententheCcentury-muziek, tweede editie

Georg Philipp Telemanns Musique de Table 1733 is emblematisch geworden van een lange en rijke Tafelmusik-traditie waarin muziek de maaltijden van alle typen vergezelde. Toch is de relatie van de collecties met deze traditie nooit adequaat uitgelegd, noch heeft de traditie zelf veel wetenschappelijke aandacht getrokken. Tekening op een verscheidenheid aan bronnen, waaronder gepubliceerde muziek, visuele kunstwerken, verhandelingen over hoofslige etiquette, festivalboeken, reisdagies en menu's, heeft dit artikel betrekking op de Musique de Table naar Tafelmusik gecomponeerd en uitgevoerd in heel Europa van de late middeleeuwse periode via de Verlichting . Dergelijke rijke contextualisatie suggereert hoe Telemanns-muziek mogelijk heeft gefunctioneerd in een banket-instellingsplaatsing van muzikanten, intermitterende versus continue prestaties en interactie met de sterk geritualiseerde aspecten van feestelijke maaltijden. Het verduidelijkt ook de Musics Status Visvis Andere gepubliceerde voorbeelden van Tafelmusik uit de late zeventiende en vroege achttiende eeuw.

Music10quarter1module1 pdfcoffee. Om

Het bevorderen van cultureel begrip in een geglobaliseerde wereld, deze collectie biedt een beknopte en unieke introductie tot de westerse cultuur.

HOOFDSTUK 21 Vroege Modernism-flashcards

Het bevorderen van cultureel begrip in een geglobaliseerde wereld, deze collectie biedt een beknopte en unieke introductie tot de westerse cultuur.

Michael Dadap klassiek gitarist, componist, dirigent

Filippijnse jurisprudentie RAMON TAPALES vs. PRESIDENT en de raad van Regenten van het Universiteit van de Filipijnen

Piano-examendelen 2019 2020, ABRSM-klasse 1

Populaire wetenschap geeft onze lezers de informatie en hulpmiddelen om hun technologie en hun wereld te verbeteren. De kernovertuiging dat populaire wetenschap en onze lezers delen de toekomst beter zullen zijn, en wetenschap en technologie zijn de drijvende krachten die zullen helpen het beter te maken.

Royal Academy of Music Organ Department

05 november, 2021 Short Antwoordtype Vragen Het geluid van muziek Deel1 Klasse 9 Notes Edurev is gemaakt door beste leraren van klasse 9. Dit document is zeer beoordeeld door klasse 9 studenten en is 3505 keer bekeken.

503 Service tijdelijk niet beschikbaar

Vergelijkbare woorden voor instrumentale muziek. Definitie bijvoeglijk naamwoord. NSRMNTL, NSRMNL Dient of handelen als middel of hulp.

Greg Gilpin waarom we zingen

Greg Gilpin Waarom zingen we bladmuziek en afdrukbare PDF-score voor TTBB-koor. Concertblad Muziek bevat 10 pagina's. Interactieve preview. Download of opslaan als PDF.

We gebruiken cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
STA COOKIES TOE.