Resonance Muziekinstrumenten in de Afrikaanse diaspora

Het pand van resonantie speelt een belangrijke rol in audio. Voor muziek, het is een eigenschap veelgevraagd, maar voor de muzikale weergave, het is iets om te vermijden. Elk muziekinstrument heeft zijn eigen variant van resonator. In snaarinstrumenten trillen de snaren bij een resonantiefrequentie die fixes de gespeelde noot, en de resonanties in het lichaam van het instrument controle van de boventoon structuur. Leidingen en toeters een resonerende luchtkolom, waarbij het gewicht en de elasticiteit van de luchtdeeltjes zelf (en de afmetingen van de pijp of buis) over de trillingsfrequentie. Tongorgels gebruik trillende tongen waarin de eigenfrequentie van de tong fixeert de toon met resonatoren de gewenste timbre verkregen.

Met al deze muziekinstrumenten, het is een familie van resonantie patronen die de productie van Tones die horen bij dat instrument. In de xylofoon of marimba, een vibrerende stuk hout ingewijden de toon die wordt versterkt en de volle klank van een resonante buis, waarbij een luchtkolom in trilling gebracht door de zwakke trillingen van de houten balk.

In audio, echter resonantie is taboe. We willen de originele instrumenten * tinten en timbres, niet een of andere extra effecten bijgedragen door het audiosysteem horen. Helaas is het niet mogelijk volledig om resonantie van alles te elimineren met bewegende onderdelen, zoals een microfoon, luidspreker of fonograaf pickup.

Een telefoon membraan is een eenvoudige stalen plaat metaal dat trilt volgens de stromen in de oortelefoon. Het heeft ook een eigen eenvoudige resonantie (net als een miniatuur trommel). Deze toon heeft de neiging om te overheersen, waardoor de kwaliteit van de toespraak die eigen zijn aan telefonisch onthaal. De keuze van een geschikte resonantiefrequentie (in de bouw van het instrument), zorgt voor maximale verstaanbaarheid van spraak, maar de muziek klinkt niet erg goed via een telefoonlijn.

In luidspreker ontwerp, alles in het werk wordt gedaan om resonantie-effecten te minimaliseren, maar er zijn nog genoeg over. Het beste dat kan worden gedaan in een goed ontwerp is om de resonanties te verspreiden, zodat ze hebben allemaal zo weinig effect mogelijk te maken. Sommige fabrikanten, van tijd tot tijd, maken de vordering van de perfecte luidspreker te hebben geproduceerd, zonder "toon" van zijn eigen. Tot nu toe heeft geen van deze beweringen waar zijn, en de toekomstige eisers moet zeer zorgvuldig worden gecontroleerd.

De luidspreker is niet het enige deel van een audiosysteem dat onderhevig is aan resonantie problemen. Ze teisteren microfoons, phono cutters, pickups, en zelfs sommige elektrische circuits. Als gevolg daarvan is het moeilijk om er zeker van te zijn dat de zeer eenvoudige verklaringen die we hebben gemaakt zijn direct waar.

We hebben gezegd dat een microfoon akoestische trillingen in elektrische golven omzet. Het doet. Maar hoe trouw doet zij dit doen? Zijn de elektrische golven een nauwkeurige kopie van de akoestische trillingen? Dit is erg moeilijk om zeker te zijn van, omdat resonanties in vrijwel elke microfoon sommige frequenties en verminderen anderen zullen vergroten. We weten dat dit gebeurt, maar met hoeveel?

Het bepalen van dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de kamers waarin we proberen om dingen te meten ook een resonantie van hun eigen - staande golven hebben hetzelfde effect als resonanties in microfoons of luidsprekers; ze benadrukken sommige frequenties en door het contrast ze verminderen anderen. Dus zelfs als we weten over de microfoon, hoeveel van de akoestische trilling opgepikt is te wijten aan de oorspronkelijke geluidsgolf en hoeveel is vergroting als gevolg van staande golven?

Met het oog op de extreme moeilijkheid bij het wegwerken van ongewenste resonanties, is het moeilijk om metingen te verrichten tegen een absolute standaard. Het is relatief eenvoudig om twee onderdelen van de uitrusting te vergelijken, of met instrumenten of door te luisteren. Als je weet hoeveel ze verschillen, blijft de vraag waar men het dichtst gelijk. Luisteren kan een gok te bieden, maar verschillende mensen gissingen het niet altijd eens.

Het ding dat we nodig hebben om vast te stellen is een standaard geluid veld als een basis voor vergelijking. Dit betekent een gebied waarin de intensiteit van geluidstrilling zelf nauwkeurig bekend. Alles wat het gebruik van mechanische beweging mate beweging van luchtdeeltjes betrekking brengt het probleem resonantie, die zal de werkwijze geven verschillende antwoorden op verschillende frequenties. Om deze reden gebruiken normen van golfmetingapparaten die niet afhankelijk zijn van het verzenden van de beweging naar mechanische onderdelen om het te meten.

Waarom ben ik geblokkeerd?

deze website gebruikt een beveiligingsservice om zichzelf te beschermen tegen online aanvallen. De actie die u zojuist hebt uitgevoerd, heeft de beveiligingsoplossing geactiveerd. Er zijn verschillende acties die dit blok kunnen activeren, inclusief het indienen van een bepaald woord of de uitdrukking, een SQL-opdracht of misvormde gegevens.

wat kan ik doen om dit op te lossen?

Resonance treedt op wanneer een object trilt in reactie op geluidsgolven van een bepaalde frequentie. In een muziekinstrument zoals een trommel, het hele instrument en de lucht erin, kunnen het trillen wanneer het hoofd van de trommel is geslagen. De meeste muziekinstrumenten hebben een manier om de frequentie van de geluidsgolven die ze produceren te veranderen.

Resonance is de vibratie die geluid uit de mond maakt. Resonant-toon is noodzakelijk voor een solo-zanger of klassieke of een andere muziekstijl. Resonantie wordt gebruikt om de intensiteit van een toon te vergroten. . De gemeenschappelijke oorzaak die geluid in muziekinstrumenten produceert, is resonantie.

Naast het bovenstaande, wat is een voorbeeld van Sound Resonance?. Een gitaar produceert het geluid volledig door trillingen. In een akoestische gitaar Wanneer u een string plukt, trilt het en verzendt het en verzendt het de geluidsenergie in het holle houten lichaam van de gitaar, waardoor het (en de lucht binnen) resoneert en het geluid versterken (waardoor het aanzienlijk luider wordt).

in muziek wordt resonantie gebruikt om de intensiteit (luidheid) van een geluid te vergroten. De relatief zwakke trillingen geproduceerd aan het einde van een orgaanpijp, bijvoorbeeld, veroorzaken bijvoorbeeld een kolom lucht in de pijp om in resonantie te trillen, waardoor de luidheid van het geluid aanzienlijk wordt verhoogd.

alle muziekinstrumenten creëren geluid door materie te trillen. De trillingen beginnen geluidsgolven door de lucht. De meeste muziekinstrumenten gebruiken resonantie om de geluidsgolven te versterken en de geluiden luider te maken. Resonantie treedt op wanneer een object trilt in reactie op geluidsgolven van een bepaalde frequentie.

Welk instrument vibreert geluid?

Idiophices zijn instrumenten waarvan de lichamen trillen om geluid te produceren. De klas bevat de meeste pitched percussie-instrumenten. Deze omvatten instrumenten van hout of ander organisch materiaal, zoals xylophonen.

wat gebeurt er wanneer resonantie optreedt?

Resonance treedt alleen op wanneer het eerste object trilt op de natuurlijke frequentie van het tweede object. . Zoals we eerder hebben geleerd, verhoogt een toename van de lengte van een vibrerend systeem (hier, de lucht in de buis) de golflengte en verlaagt en verlaagt de natuurlijke frequentie van dat systeem.

wat gebeurt er tijdens het resonantie van de serie?

Serie Resonance is een resonantie-voorwaarde die meestal optreedt in seriescircuits, waarbij de stroom een ​​maximum wordt voor een bepaalde spanning. In serie resonantie is de stroom maximaal bij resonantiefrequentie. De reeks Resonantie-stroomcurve neemt toe tot een maximum bij resonantie, daalt vervolgens naarmate er resonantie wordt aangenomen.

wat zijn twee resonantie-voorbeelden?

Resonantie treedt op wanneer de frequentie van de toegepaste kracht gelijk is aan een van de natuurlijke frequenties van vibratie van de geforceerde of aangedreven harmonische oscillator. Swing, gitaar, slinger, brug en muzieksysteem zijn een paar voorbeelden van resonantie in het dagelijks leven.

wat zijn de drie soorten resonantie?

Resonantie-verschijnselen treden op met alle soorten trillingen of golven: er is mechanische resonantie, akoestische resonantie, elektromagnetische resonantie, nucleaire magnetische resonantie (NMR), elektron-spinresonantie (ESR) en resonantie van kwantumgolffuncties.

wanneer moet resonantie worden vermeden?

er is een ongewenst zijeffect van resonantie. Resonantie kan een brug, wolkenkrabbers en torens veroorzaken om in te storten. Zelfs bladen, leidingen en lager kunnen falen door resonantie. Daarom moeten resonantie-storingen worden vermeden.

Wat is akoestische resonantie eenvoudig?

akoestische resonantie is een fenomeen waarin een akoestisch systeem geluidsgolven versterkt waarvan de frequentie overeenkomt met een van zijn eigen natuurlijke frequenties van vibratie (de resonantie-frequenties). . Het zal gemakkelijk op die frequenties trillen en minder sterk trillen bij andere frequenties.

wat is toepassing van resonantie?

Eén gebruik voor resonantie is om een ​​toestand van stabiele frequentie in circuits vast te stellen die zijn ontworpen om AC-signalen te produceren. . Resonant Circuit dient als stabiele frequentiebron. Een ander gebruik voor resonantie is in toepassingen waarbij de effecten van sterk verhoogde of verminderde impedantie op een bepaalde frequentie gewenst zijn.

Waarom vermijden we resonantie?

de natuurlijke frequentie van een systeem is afhankelijk van twee hoofdfactoren; Stijfheid en massa. . Als de natuurlijke frequentie boven of aanzienlijk ver weg is van de verwachte vibratiefrequenties zal de resonantie waarschijnlijk niet enthousiast zijn. Deze theorie vormt de basis voor alle geïmplementeerde structurele herontwerpen om resonantie te voorkomen.

Waarom gebruiken we resonantie?

een resonantievorm is een andere manier om een ​​Lewis-puntstructuur voor een gegeven verbinding te tekenen. Equivalente Lewis-structuren worden resonantievormen genoemd. Ze worden gebruikt als er meer dan één manier is om dubbele bindingen en eenzame paren op atomen te plaatsen. . We trekken ze wanneer een structuur niet nauwkeurig de echte structuur toont.

Leerdoelen

Sommige muziekinstrumenten, zoals houtblazers, messing en pijporganen, kunnen worden gemodelleerd als buizen met symmetrische grensvoorwaarden, dat wil zeggen, ofwel open aan beide uiteinden of aan beide uiteinden figuur gesloten)). Andere instrumenten kunnen worden gemodelleerd als buizen met anti-symmetrische randvoorwaarden, zoals een buis met één uiteinde open en de andere eind gesloten figuur)).

Resonant-frequenties worden geproduceerd door longitudinale golven die langs de buizen reizen en interfereren met de gereflecteerde golven die in de tegenovergestelde richting reizen. Een pijporgel wordt vervaardigd met verschillende buizen met vaste lengtes om verschillende frequenties te produceren. De golven zijn het resultaat van perslucht toegestaan ​​om in de buizen uit te breiden. Zelfs in open buizen vindt enige reflectie plaats als gevolg van de beperkingen van de zijkanten van de buizen en de atmosferische druk buiten de open buis.

de antinodes komen niet op bij de opening van de buis, maar afhankelijk van de straal van de buis. De golven breiden zich niet volledig uit totdat ze zich buiten het open uiteinde van een buis bevinden, en voor een dunwandige buis moet een eindcorrectie worden toegevoegd. Deze eindcorrectie is ongeveer 0. maal de straal van de buis en moet worden toegevoegd aan de lengte van de buis.

spelers van instrumenten zoals de fluit of oboe variëren de lengte van de buis door vingeropeningen te openen en te sluiten. Op een trombone verandert u de buislengte door een schuifbuis te gebruiken. Bugles hebben een vaste lengte en kan slechts een beperkt aantal frequenties produceren.

Figuur 17. 6 De keel en mond vormen een luchtkolom gesloten aan het ene uiteinde dat resoneert in reactie op trillingen in de voicebox. Het spectrum van boventonen en hun intensiteiten variëren met mondvorming en tongpositie om verschillende geluiden te vormen. De voicebox kan worden vervangen door een mechanische vibrator en begrijpelijke spraak is nog steeds mogelijk. Variaties in basisvormen maken verschillende stemmen herkenbaar.

Voorbeeld

Veel blaasinstrumenten zijn gemodificeerde buizen met vingeropeningen, kleppen en andere apparaten voor het wijzigen van de lengte van de resonerende luchtkolom en daarom, de frequentie van de noot die wordt gespeeld. Hoorns die zeer lage frequenties produceren, vereisen tubes zo lang dat ze in loops worden opgerold. Een voorbeeld is de tuba. Of een boventoon optreedt in een eenvoudige buis of een muziekinstrument is afhankelijk van hoe deze wordt gestimuleerd om te trillen en de details van zijn vorm. De trombone produceert bijvoorbeeld niet de fundamentele frequentie en maakt alleen altonen.

Als u twee buizen hebt met dezelfde fundamentele frequentie, maar één is aan beide uiteinden open en de andere is aan het ene uiteinde gesloten, zouden ze anders klinken wanneer ze verschillende boventonen hebben. Midden C, zou bijvoorbeeld rijker worden gespeeld op een open buis, omdat het zelfs veelvouden heeft van het fundamentele evenals oneven. Een gesloten buis heeft alleen oneven veelvouden.

Resonance

Resonantie treedt op in veel verschillende systemen, inclusief snaren, luchtkolommen en atomen. Zoals we in eerdere hoofdstukken hebben besproken, is resonantie de aangedreven of gedwongen oscillatie van een systeem op zijn natuurlijke frequentie. Bij resonantie wordt energie snel overgedragen aan het oscillerende systeem, en de amplitude van zijn oscillaties groeit totdat het systeem niet langer kan worden beschreven door LAPES-wetgeving. Een voorbeeld hiervan is het verstorte geluid opzettelijk geproduceerd in bepaalde soorten rockmuziek.

Windinstrumenten gebruiken resonantie in luchtkolommen om tonen te versterken die worden gemaakt door lippen of vibrerende riet. Andere instrumenten gebruiken ook luchtresonantie op slimme manieren om het geluid te amplificeren. (Figuur) toont een viool en een gitaar, die beide klinkende dozen hebben, maar met verschillende vormen, wat resulteert in verschillende boventoonstructuren. De vibrerende reeks creëert een geluid dat resoneert in de klankbox, en versterkt het geluid enorm van het maken van boventonen die het instrument zijn kenmerkende timbre geven. Hoe complexer de vorm van de klankbox, hoe groter het vermogen om resoneren over een breed scala aan frequenties. De Marimba, zoals die getoond in (figuur), gebruikt potten of kalebassen onder de houten latten om hun tonen te versterken. De resonantie van de pot kan worden aangepast door water toe te voegen.

figuur 17. 7 Stringinstrumenten zoals (a) Violen en (b) gitaren gebruiken resonantie in hun klankdozen om het geluid te amplificeren en verrijken het door hun trillende snaren. De brug en ondersteunt koppel de snaarvibraties naar de klankbakken en lucht binnenin. (Credit A: Modificatie van werk door Feliciano Guimares; Krediet B: wijziging van werk door Steve Snodgrass)

Top 5 materjali

Remembering Resonance 2016

Blader door de setlist en andere gedetailleerde informatie over de Dopapod prestaties op 9222016 op Phantasy Tour.

Remembering Resonance 2016
Een momentje...

SpaffordSaturday, 23 september 2017 2330amTent StageResonance Music FestivalLegend ValleyThornville, OHA slaat door Bean Team Pittsburgh ....

Een momentje...
Fugitive Resonance Piano Festival gehouden januari 2527, 2019

De discgolfgemeenschap op Reddit. Reddit geeft je het beste van het internet op één plek..

Fugitive Resonance Piano Festival gehouden januari 2527, 2019
De Hollywood-verslaggever

AfterFunksUnday, 23 September 2018 430530PMAA Sound Stageresonance Music FestivalLegend Valleythornville, OH24 Bit96 KHz Flacs. Voor Hires Flac-muziek ....

De Hollywood-verslaggever
Pitchfork 2021 10 Handelt om te zien als het eclectische muziekfestival keert terug

We kochten en getest 6 van de beste oordopjes voor muzikanten in 2020. Met meer dan een maand na het testen en experimenteren, zijn hier onze bevindingen..

Pitchfork 2021 10 Handelt om te zien als het eclectische muziekfestival keert terug
ARTbreak The Resonance Project Kalamazoo Institute of Arts

Als een non-profit organisatie, Resonance String Orchestra krijgt door met een beetje hulp van onze vrienden ... in feite een veel hulp Sponsors en financiers te helpen bij het houden van onze kosten zo laag mogelijk, en een symfonie van supporters en vrijwilligers houden ons soepel van dag tot dag.

ARTbreak The Resonance Project Kalamazoo Institute of Arts
Mastering van de Mixs Reso Plugin is hier om je muziek van Resonance Evil te verwijderen

Sound Engineers die met Resonance Records hebben gewerkt Lees beoordelingen, luisteren naar monsters, zoeken op budget, credits, genre en meer. Matteo Floris ....

Mastering van de Mixs Reso Plugin is hier om je muziek van Resonance Evil te verwijderen
500 Interne server fout

Resonance Divine Jampad en Music School,.

500 Interne server fout
Bloeien in resonantie gezamenlijk veerkrachtgebouw door muziek en beweging

In een filtercircuit, het uitgaan van het uitgangssignaal, op een verminderde amplitude, naar zijn invoer. In de typen filtercircuits die gewoonlijk in synths worden gebruikt, heeft resonantie het effect van het vergroten van de helling van het filter, en van het creëren van een nadrukkeuzepiek in de buurt van het midden of de afsnijfrequentie, die ....

Bloeien in resonantie gezamenlijk veerkrachtgebouw door muziek en beweging

Lemmikud täna

Resonance School of Music 575 Woodbury Glassboro Rd Sewell, NJ Muziekinstrumenten MapQuest

Sterk aanbevolen 5 Lokale bedrijfseigenaars raden Resonance School of Musiciance aan. Bezoek deze pagina om meer te weten te komen over het bedrijf en welke bewoners in Saint George moeten zeggen.

Al die Jazz Londons vijf beste eetgelegenheden met livemuziek

Top Picks voor Miami-restaurants met livemuziek, onze lijst van meer dan 12 keuzes met muziek om te luisteren, dansen en in sommige gevallen, een show.

Hotels. OM Aanbiedingen kortingen voor hotelreserveringen van luxe hotels tot budgetovernachtingen

Plein 1682 is de belichaming van Filadelfia koel en Chef Caitlin Mateo is de meester achter de beste van de lokale en duurzame ingrediënten.

Acties geblokkeerd

Een van Krakws best bewaarde geheimen, dit bescheiden student restaurant op de 6e verdieping van het Krakw Music Academy neem de lift beschikt over twee fantastische dak patio met een prachtig panoramisch uitzicht over de oude binnenstad. Gedeeltelijk bedekt met glas, in de winter kunt u nog steeds warm te blijven, maar ook uit te stappen

Dit restaurant is GESLOTEN redwhitebluezz Pasadena Los Angeles CA Reviews

Bekijk ons ​​hotel dining en lokale restaurant opties in Arcadia, CA, Le Meridien Pasadena Arcadia hotel dineren is handig en bevat authentieke lokale opties.

Zing voor uw avondmaal 9 Restaurants in Londen met live muziek opentable

Hallo Londhereer hoop dat je kunt helpen bij het zoeken naar suggestiesa plek om een ​​verjaardagsmaaltijd te hebben met een aantal live muziek, open voor alle suggesties, niet ...

Muziek hervat de volledige 2021-gids met 10 voorbeelden van monsters

De topmanieren om een ​​stage in muziek te krijgen zonder iemand te kennen of verbindingen te hebben. Land een stage in een muziekbedrijf nu.

Er is een fout opgetreden bij het verbinden met Waterstones

Wat betekent retardatie een afname van de snelheid. zelfstandig naamwoord

Reveille Trombon gratis bladmuziek downloaden en scores

Download 13 gratis bladmuziek en scoresReveille Trombon, Bladmuziek, partituren Trombone Trompet

We gebruiken cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
STA COOKIES TOE.